• Near Sadhar Bazar,Satara,Maharashtra 415001


Rayat Shikshan Sanstha’s
Dhananjayrao Gadgil College of Commerce, Satara.
 Finance Committee 

Sr.No.

Name

Designation

1

Prin. Dr. Bal Kamble

Principal

2

Dr. Dhanaji Jadhav

Finance & Accounts Officer KBP University, Satara

3

Prin. Dr. .Menkudale S.G.

Member - Auditor , Rayat Shikshan Sanstha, Satara

4

Prof. Dr. Sawant V. K.

Member, Finance Committee DGCC, Satara

5

Mr. Ghadage A.K.

Member, Finance Committee DGCC, Satara

6

Dr. Kumbhar V.M.

Member, Finance Committee DGCC, Satara